Bestuur

Bestuursleden

Floorke Jutstra

(voorzitter)

voorzitter@despeelpoort.nl

Hans Brink

(penningmeester)

facturatie@despeelpoort.nl

Janny van Gelder

(contact persoon toezichthouders)

reserveringen@despeelpoort.nl

Annelies Veenstra

(Communicatie)

info@despeelpoort.nl

Victor Lodewijckx 

(Website beheerder)

victorl1@home.nl

Naast het bestuur is er ook een groep vrijwillig(st)ers die zich belangeloos inzet voor de speeltuin.

Samen proberen we elk jaar alles weer op orde te brengen en in goede banen te leiden zodat alle kinderen met hun ouders / begeleiders een fijn en veilig speeljaar kunnen beleven.