Algemene voorwaarden

Lidmaatschap  

 • Het gezinsabonnement wordt aangegaan voor slechts één speelseizoen (april t/m  oktober) 
 • Het gezinsabonnement is geldig voor het hele gezin, ongeacht aantal kinderen. • Lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.  
 • Het gezinsabonnement dient via de website www.despeelpoort.nl gekocht te worden.  

Reserveren  

 • Het reserveren van de speeltuin gaat via de website www.despeelpoort.nl  
 • De speeltuin wordt alleen verhuurd buiten openingstijden. De speeltuin kan exclusief  gehuurd worden, dan is de speeltuin geheel voor eigen gebruik. 
 • De speeltuin kan ook gehuurd worden voor meerdere (kinder) feestjes tegelijk (max. 3).  De kosten zijn lager, maar de speeltuin is dan ook toegankelijk voor diegene die de  speeltuin ook gehuurd hebben. Door goed overleg kan iedereen tegelijk feestvieren en  spelen. 
 • Na het reserveren van een tijd/datum krijg je een bevestiging per e-mail, het is mogelijk  dat deze mail in de SPAM box terecht is gekomen. Heb je geen bevestigingsmail  ontvangen, dan is de reservering niet doorgekomen. De reservering is pas definitief als de  betaling is voldaan. 
 • Betaling kan direct via de website met iDEAL. Wanneer een betaling niet voldaan wordt,  wordt automatisch de reservering geannuleerd.  
 • Speeltuin de Speelpoort behoudt zich het recht om een reservering te annuleren wanneer hiertoe een gegronde reden is. Het verschuldigde bedrag wordt dan terug  gestort op uw rekening. 

 

Annulering  

 • Indien een (kinder)feestje/schoolreisje niet door kan gaan, dan worden alleen de  reserveringskosten in rekening gebracht of er dient een andere datum gepland te  worden. Indien de reservering geannuleerd wordt, dan worden de overige kosten binnen  14 dagen teruggestort op de rekening. 
 • Bij niet komen opdagen wordt de volledige prijs in rekening gebracht. 
 • Stuur een email naar info@despeelpoort.nl als je de boeking wilt annuleren of om boeken  naar een andere datum. De annulering of verplaatsing van de reservering is voltooid na  bevestiging. 

  

Aansprakelijkheid  

 • Bezoek aan speeltuin de Speelpoort is geheel op eigen risico 
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal, schade of ziekte.  Afval dient in de op het terrein aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te  worden of te worden meegenomen.  
 • Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze  medewerkers.  
 • Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.  Als ouder en/of begeleider van kinderen of groepen, ben je verantwoordelijk voor  diegenen die onder jouw leiding de speeltuin bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel  de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door  mensen die aan hun zijn toevertrouwd.  
 • Er wordt verwacht dat de aanwijzingen van onze toezichthouders wordt opgevolgd. Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel ongewenst gedrag wordt  niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen indien  noodzakelijk met behulp van de politie van het terrein verwijderd worden.  Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch geconfronteerd wordt met een  onveilige situatie en/ of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze  toezichthouders. Ook in geval je zelf ongewild schade veroorzaakt. Graag melden bij een  van onze toezichthouders.