Privacyverklaring

Privacyverklaring speeltuinvereniging de Speelpoort

 Wij respecteren jouw privacy en daarom vinden wij het belangrijk om jouw gegevens goed te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. In deze privacyverklaring omschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en vastleggen en met welk doel. 

 Speeltuinvereniging de Speelpoort is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze wet wordt nageleefd. Indien je lid wordt van de Speelpoort, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de Speelpoort verstrekt, geef je akkoord om je persoonsgegevens te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

 

Contactgegevens:

Stichting de Speelpoort

Engelenbergplantsoen 5

8266 AB Kampen

info@despeelpoort.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor – en achternaam;
  • voor – en achternaam kinderen;
  • geboortedatum kinderen;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • email adres;

De genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
  • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het onderhouden van contact 
  • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van e-mails met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Speelpoort. 

Bewaartermijnen
Speeltuinvereniging de Speelpoort verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Speeltuinvereniging de Speelpoort deelt jouw persoonsgegevens met het Burgerweeshuis voor het aanvragen van subsidies. Jouw persoonsgegevens worden nooit zomaar verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Speelpoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@despeelpoort.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speeltuinvereniging de Speelpoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@despeelpoort.nl

 

Aanpassingen
Speeltuinvereniging de Speelpoort kan te allen tijde deze privacyverklaring aanpassen. De actuele versie is altijd in te zien op de website www.despeelpoort.nl. Wij adviseren om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

 

Cookies

Speeltuinvereniging de Speelpoort maakt op zijn website gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kun je nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Dan kun je ons mailen op info@despeelpoort.nl